Cameratoezicht, evaluatie en stand van zaken 2010 (Spijkenisse)

Op de website van de Gemeente Spijkenisse werd 17 augustus 2010 het persbericht Uitgaanscriminaliteit daalt door cameratoezicht gepubliceerd. In de laatste paragraaf schrijft de gemeente dat het effect van de camera’s niet te meten is. Omdat ik het evaluatierapport dat in het persbericht genoemd werd niet op de website kon vinden, deed ik een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Verzoek om evaluatierapport cameratoezicht

Het verzoek luidde:

Op uw website publiceerde u gisteren, 17 augustus, het persbericht Uitgaanscriminaliteit daalt in centrum van Spijkenisse door cameratoezicht. Hierin verwijst u naar het rapport Evaluatie cameratoezicht Spijkenisse; evaluatie en stand van zaken 2010. Het rapport zelf lijkt echter niet openbaar te zijn gemaakt.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik u om openbaarmaking van het rapport.

Binnen een paar dagen reageerde de Gemeente Spijkenisse. In haar beslissing schreef ze onder meer:

Het door u gevraagde rapport is reeds openbaar gemaakt. Wij verwijzen u volgens artikel 7, lid 2, aanhef en onder b Wob naar de vindplaats:

www.spijkenisse.nl > ‘Bestuur en Politiek’ > BIS. Vervolgens kunt u op dezepagina klikken op ‘Raad en College op Internet’, waardoor een nieuw venster opent. Daarna kunt u via de kalender zoeken naar 17 augustus 2010 en op ‘COLL’ klikken. Onder agendapunt 6 vindt u het rapport ‘Evaluatie en stand van zaken cameratoezicht 2010’. Tevens kunt u met het trefwoord ‘cameratoezicht’ bij ‘Eenvoudig zoeken’ het rapport ook vinden.

Het rapport volgt de evaluaties van andere cameratoezicht in andere gemeenten: het resultaat is onduidelijk (maar we gaan er wel mee door).

Openbaar gemaakte documenten

De volgende documenten zijn openbaar gemaakt:

Gevraagde rapport was al openbaar gemaakt

De gemeente schreef in haar beslissing dat het rapport reeds openbaar gemaakt en gepubliceerd op haar website was. Een kleine ergernis maakte zich van mij meester. Ik doe mijn verzoeken alles behalve lichtzinnig. Ik begon even aan mijzelf te twijfelen.

Een document dat al openbaar is, daar hoef ik niet om te verzoeken. Waarom zou ik, want als ik het zelf kan vinden op de website van het bestuursorgaan, dan kan ik er tenminste direct over beschikken – de behandeling van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kost vaak maanden. Bovendien begrijp ik dat er in de afhandeling van een verzoek enige tijd gaat zitten. Een loos verzoek is zonde van de tijd, ik heb er alle belang bij dat de gemeente haar tijd effectief kan inzetten. Loze verzoeken doen, doet ook afbreuk aan de effectiviteit van de Wet openbaarheid van bestuur op de lange termijn.

Vanzelfsprekend had ik zelf ook al gezocht op de website van de gemeente. En omdat dergelijke rapporten vaak door ingehuurde organisaties worden geschreven, zocht ik ook op de rest van het internet naar het document. In ieder geval met Google. Ik kon het toen niet vinden.

Maar misschien is dat ook niet zo gek. Als buitenstaander ben ik niet bekend met het Bestuurlijk Informatie Systeem van de gemeente Spijkenisse en was me niet duidelijk dat dit rapport besproken was tijdens de vergadering van 17 augustus. De documenten in dat BIS worden blijkbaar ook niet geïndexeerd door zoekmachines als Google. De reden daarvoor is de zogenaamde “robots.txt” in het BIS.

User-agent: *
Disallow: /

User-agent: SIMGSA
Crawl-delay: 10
Disallow: /admin/
Disallow: /cgi-bin/
[…]

Dit bestand zorgt er voor dat geen enkele zoekmachine bestanden op deze server zal indexeren. Ook niet het evaluatierapport waar ik naar zocht.

De gemeente schrijft dat het rapport ook onder “eenvoudig zoeken” te vinden zou zijn. Gek, want ik heb toch echt de zoekfunctie op de website (in linkerkolom op spijkenisse.nl) gebruikt. Ik zie nu dat de gemeente de zoekfunctionaliteit binnen het BIS bedoelde. Ik had de zoekfunctie wel gebruikt, maar dan alleen die in de linkerkolom van het BIS en de website van de gemeente. Niet verwonderlijk, want het is niet bepaald logisch om de “eenvoudig zoeken” functionaliteit uit het menu af te laten wijken van de “eenvoudig zoeken” in de linkerkolom.