Rapport Herziene evaluatie ANPR

Dimitri Tokmetzis kreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verschillende documenten over ANPR openbaar. In een van die documenten, ANPR, Naar een landelijke toepassing, werd verwezen naar het rapport Herziene evaluatie ANPR uit 2006. Dat rapport maakte was niet openbaar gemaakt. Met een nieuw verzoek werd dat het alsnog.

Eerder rapport niet goed genoeg

Eerder, in 2004, waren de mogelijkheden voor het gebruik van ANPR al onderzocht. Het project Evaluatie Catch-ken, had tot doel te onderzoeken of de technologie voor de Nederlandse politie een bijdragen kon leveren in de handhaving en opsporing. Begin 2006 verscheen het eindrapport van dit onderzoek. Het Nederlands Politie Instituut vond dat het rapport niet goed genoeg. Er waren onvoldoende aanknopingspunten voor het formuleren van concreet beleid. Het rapport Herziene evaluatie ANPR is een herschrijving van dat eerdere rapport.

Openbaar gemaakte documenten

Simultaan verzoek

Met een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur werd het rapport alsnog openbaar gemaakt. Niet alleen ik was op dat idee gekomen: het rapport werd, in de tijd dat mijn verzoek nog liep, al openbaar gemaakt naar aanleiding vanĀ een verzoek van Brenno de Winter.