Vertraging uitspraak rechter inzageverzoek locatiegegevens

Afbeelding: Mystic_mabel

Door een fout bij de rechtbank laat de uitspraak in de zaak over de inzage in de locatiegegevens van mijn mobiele telefoon op zich wachten.

Halverwege mei verzocht ik, namens mijn vriendin, de rechter Telfort te dwingen om inzage in de locatiegegevens van haar mobiele telefoon te verlenen. De locatiegegevens zijn persoonsgegevens en daar hoor je op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens als betrokkene inzage in te krijgen. Telfort weigerde dat tot nu toe keer op keer. Bij een kleine zaak als deze doet de rechter gewoonlijk binnen een week of tien uitspraak.

Omdat die uitspraak op zich laat wachten, informeerde ik bij de rechtbank naar de status van de zaak. Nu blijkt de zaak ergens onderin een lade te liggen. Bij het aannemen van het verzoekschrift, is de zaak door de medewerkers van de rechtbank bij de bestuursrechter neergelegd. De zaak hoort echter thuis bij de civiele rechter. Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar, als gevolg van een gebrekkige overdracht bij een zwangerschapsverlof is het verzoekschrift toch bij de bestuursrechter blijven liggen.

Het verzoekschrift wordt nu alsnog overgedragen aan de civiele rechter. Wanneer die rechter een uitspraak doet, is niet bekend – net zo min als de precieze kosten die aan deze procedure verbonden zijn.