NCTb onderzoekt detectie informatie in digitale bestanden en stromen

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding is een onderzoeksprogramma gericht op de detectie van informatie in digitale bestanden en stromen. Het programma moet de technieken verder ontwikkelen en onderzoekt verdere toepassingen van deze technieken. 

Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting

In 2009 is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding een nieuw onderzoeksprogramma gestart. Met een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur, werd duidelijk waar het onderzoek zich op richt. Binnen het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting (HDIenF) worden nieuwe technieken voor het detecteren van informatie in digitale bestanden onderzocht. Het doel is deze technieken te verbeteren en nieuwe toepassingen uit te proberen.

Zulke technieken worden nu al veel gebruikt. Boven de snelweg hangen camera's die de kentekens van passerende auto's kunnen herkennen. Door het geautomatiseerd bekijken van de beelden van de TV uitzending van een voetbalwedstrijd, is snel te bepalen hoe lang het logo van een sponsor in beeld is geweest. Een groter aantal technieken is nog volop aan ontwikkeling onderhevig. Op het gebied van persoonsidentificatie in bewegend beeld, op basis van iemands stem, gezicht, lichaamsmaten, loopstijl of gedrag wordt nog veel onderzoek gedaan.

De technieken worden behalve voor commerciële doeleinden, ook voor handhaving en opsporing door de opsporings- en inlichtingendiensten gebruikt. Veel van de technieken helpen bij het versterken van de bewijslast. Alle foto- en videocamera's laten bijvoorbeeld sporen achter op het beeldmateriaal dat dat herleidbaar maakt tot een individuele camera. Het onderzoek richt zich verder ook op tekstherkenning en de analyse van netwerkverkeer en sociale netwerken.  

Naar aanleiding van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur zijn een aantal documenten openbaar gemaakt. Het TNO rapport, dat alleen in een analoge kopie werd verstrekt, omvat een uitgebreid overzicht van reeds toegepaste technieken. In het plan van aanpak worden een aantal situaties genoemd waarin zulke technieken ingezet kunnen worden:

Het ontwikkelen, verbeteren en toepassen van deze technieken kan grote voordelen bieden voor organisaties die belast zijn met opsporing van strafbare feiten, toezicht op de naleving van wetgeving, en het optreden tegen illegale handelingen. Dit kunnen ook private partijen zijn, zoals bijvoorbeeld Internet Service Providers die willen voorkomen dat hun netwerk voor illegale praktijken wordt misbruikt.

Bij fingerprinting technieken gaat het doorgaans om het geautomatiseerd herkennen van (bewegende) plaatjes, achtergronden, en matchen van gegevens.

Volgens het NCTb kan deze techniek goed ingezet worden in de strijd tegen kinderporno op het internet en voor het opmerken van de verspreiding van illegale bestanden. Dat laatste zal organisaties als Brein als muziek in de oren klinken. Ook noemt het NCTb het geautomatiseerd in de gaten houden van terroristische websites en het gemakkelijk kunnen filteren van specifieke informatie uit internettaps of in beslag genomen bestanden. 

Als doelstelling wordt genoemd:

De doelstelling van dit onderzoeksprogramma is het stimuleren van bestaande en nieuwe initiatieven die de toepassing van fingerprinting technieken helpen verbeteren. Het gaat om kennisopbouw, kennisdeling, en kennistoepassing in een publiek-private setting. Onder de vlag van dit onderzoeksprogramma willen betrokken publieke en private partijen samenkomen om:

  1. nieuwe technieken te ontwikkelen en uit te proberen,
  2. in dat kader hun mogelijkheden en wensen op elkaar af te stemmen,
  3. van elkaar te leren, en
  4. te experimenteren met innovatieve toepassingen in een veilige omgeving (simulaties).

Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting is een onderzoeksprogramma van het NCTb dat gefinancieerd wordt met een subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De subsidie is verleend in het kader van het Nationaal R&D programma maatschappelijke veiligheid "Veilig door Innovatie".