Hirsch Ballin: afstaan DNA is burgerplicht

Hirsch Ballin en het CDA willen dat het verplicht wordt om mee te werken aan DNA-onderzoek bij een grootschalig onderzoek naar de dader van een zwaar misdrijf, zoals mishandeling of verkrachting. In een artikel in Trouw hierover staat onder meer:

De VVD steunt het idee van het CDA. De SP en ChristenUnie lopen er niet erg warm voor. "Moet wat mogelijk is, ook wenselijk zijn?", vroeg SP-Kamerlid Jan de Wit zich af. De Wit wil dat het nog steeds mogelijk moet zijn om te weigeren zonder direct verdachte te worden.

De ChristenUnie noemt zichzelf kritisch voorstander van het gebruik van DNA in opsporingsonderzoek, maar vindt het afnemen van DNA bij een grootschalig onderzoek een inbreuk op de lichamelijke integriteit.

In een commentaar Alle Nederlanders in DNA-database brengen is verkeerde dadendrang van dezelfde krant:

Het gebruik van DNA bij politieonderzoek heeft, sinds het in 1994 wettelijk mogelijk werd, al vele successen opgeleverd. Politieonderzoek werd ermee vlotgetrokken, daders alsnog ontmaskerd, en ook konden -minstens zo belangrijk– dankzij DNA-onderzoek onschuldige verdachten worden vrijgepleit.

Net zo min als de politie bij voorbaat van alle Nederlanders hun vingerafdrukken of telefoongesprekken verzamelt, is het acceptabel dat ieders DNA vast wordt opgeslagen. Het lijkt handig, maar dat is nog geen argument om de overheid zoveel macht te geven over het privédomein van allen.

Stap voor stap uitbouwen biedt de garantie dat niet gebeurt wat juist in de Puttense moordzaak zo faliekant misging. De wens om daders te veroordelen was in 1994 zo groot dat in het strafproces de zorgvuldigheid het verloor van de dadendrang. Alleen al daarom is het niet verstandig om de remmen los te gooien met verplichte DNA-profilering.