Betrokkenen door Bits of Freedom om openheid internetfilter gevraagd

Bits of Freedom heeft de bij de inrichting van het internetfilter betrokken partijen een open brief gestuurd. Daarin vraagt zij om het vrijwillige openbaar maken van de de onderlinge afspraken.

Bits of Freedom schrijft in haar brief:

[…] Vandaag heeft het Ministerie van Justitie een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur over deze zwarte lijst grotendeels afgewezen, onder meer omdat zij niet over de relevante documenten zou beschikken. De minister stelt in zijn antwoord dat de afspraken over deze zwarte lijst worden gemaakt door de betrokken internetproviders (UPC, KPN, Ziggo, Vodafone, T-Mobile), de stichting ECP / EPN en het Meldpunt Kinderporno (tezamen de “betrokken partijen”).

De belangen die op het spel staan zijn zeer groot. Zoals Bits of Freedom en anderen steeds hebben gesteld, roept zo een zwarte lijst een infrastructuur voor internetcensuur in het leven. Daarnaast heeft een systeem dat afbeeldingen van seksueel misbruik achter een blokkade verbergt een averechts effect, doordat de afbeeldingen toegankelijk blijven, maar de prikkel om de websites te verwijderen verdwijnt. […]

Bits of Freedom verzoekt u daarom met klem via deze open brief om binnen twee weken na dagtekening van deze brief in ieder geval de volgende documenten te publiceren op internet: […]

Bits of Freedom heeft uiteraard begrip voor het gegeven dat documenten die private partijen uitwisselen, doorgaans niet openbaar gemaakt hoeven te worden. Nu het ministerie heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om bovengenoemde documenten te verkrijgen via een WOB-verzoek, ziet zij echter geen andere mogeljkheid dan om via deze weg meer openheid over het proces te bewerkstelligen.