Opnieuw vertraging rechtszaak locatiegegevens

Afbeelding: Mystic_mabel

Opnieuw zorgt een fout bij de rechtbank ervoor dat de uitspraak in de zaak over de inzage in de locatiegegevens van de mobiele telefoon van mijn vriendin op zich laat wachten.

Halverwege mei verzocht ik, namens mijn vriendin, de rechter Telfort te dwingen om inzage in de locatiegegevens van mijn mobiele telefoon te verlenen. De locatiegegevens zijn persoonsgegevens en daar hoor je op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens als betrokkene inzage in te krijgen. Telfort weigerde dat tot nu toe keer op keer. Bij een kleine zaak als deze doet de rechter gewoonlijk binnen een week of tien uitspraak.

De rechtbank liet vandaag weten dat een tweede fout opnieuw voor vertraging gezorgd heeft:

Dit verzoekschrift is op 14 mei 2010 jl. ingediend bij de sector bestuursrecht van deze rechtbank, die de zaak op of omstreeks 8 september 2010 heeft doorverwezen naar de sector civiel recht van deze rechtbank. Van de doorverwijzing bent u door de sector bestuursrecht in kennis gesteld.

Vervolgens is de zaak abusievelijk terechtgekomen bij de handelssector van het gerechtshof te Amsterdam, die de zaak weer heeft doorverwezen naar ons.

Als datum van indiening van het verzoekschrift zal 14 mei 2010 worden gehanteerd. Wanneer de rechter een uitspraak doet, is niet bekend – net zo min als de precieze kosten die aan deze procedure verbonden zijn.