Datum pro-forma zitting rechtszaak Telfort bekend

Afbeelding: Mystic_mabel

De rechtbank liet gisteren weten dat in de zaak van mijn vriendin tegen Telfort om inzage in de lokatiegegevens van haar mobiele telefoon op 21 oktober een “pro forma” behandeling plaatsvind.

Na veel vertraging lijkt het er op dat de rechtbank deze zaak eindelijk in behandeling heeft. Telfort zal als wederpartij een mededeling krijgen waarin zij wordt gevraagd eventuele bezwaren tegen het door mij namens mijn vriendin ingediende verzoekschrift in te dienen. Als die bezwaren er zijn, wat aannemelijk is, zal een mondelinge behandeling volgen. Als Telfort nalaat om bezwaar aan te tekenen, zal de rechter direct beslissen.