Terms of Reference Platform Internetveiligheid

Het Platform Internetveiligheid is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Justitie, een aantal internet providers en enkele andere betrokkenen. Het platform maakt afspraken over het filteren van internet, de Notice and Takedown procedure en voorlichting aan gebruikers. In de Terms of Reference is de samenstelling en inrichting van het platform geregeld. Het document is nu openbaar gemaakt naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Verzoek

Het bestaan van het document werd duidelijk toen er in een andere verzoek summier uit geciteerd werd. Met een nieuw verzoek werd het hele document openbaar gemaakt.

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

Het ministerie besliste dat het hele document openbaar gemaakt kon worden: