Justitie kan cybercrime niet meten

Recent rapporteerde de KLPD een exponentiele groei van cybercrime. In antwoord op de kamervragen naar aanleiding van dit rapport geeft de minister aan dat cybercrime eigenlijk helemaal niet gemeten wordt.

De minister schrijft in zijn brief:

Cybercrime is een veelomvattend begrip. Het kan zowel gaan om strafbare gedragingen die niet zonder ICT gepleegd hadden kunnen worden (zoals skimmen, spyware, computervredebreuk, phishing, botnets) als om meer traditionele strafbare gedragingen die met behulp van ICT zijn uitgevoerd (zoals het verspreiden van kinderporno, bedreiging, stalking, handel in illegale goederen, fraude). Door deze diversiteit valt cybercrime niet als apart fenomeen te registreren in de systemen van politie en justitie. […] Om deze redenen kan ik geen indicatie geven van het aantal gevallen van cybercrime.

[…] Bij de constatering in dit rapport dat er door de jaren heen sprake is van een exponentiële groei van cybercrime in het algemeen en high tech crime in het bijzonder wordt uitdrukkelijk de kanttekening gemaakt dat de constatering wordt gedaan voor zover statistieken voor deelaspecten van cybercrime beschikbaar zijn.