Besluit verlenging cameratoezicht Mandelabrug (Zoetermeer)

In Zoetermeer wordt de Mandelabrug met camera's in de gaten gehouden. Een paar weken geleden besloot de gemeente tot verlenging voor twee jaar. De documenten waarop de burgemeester zijn besluit baseerde, waren niet openbaar.

Verzoek

In het nieuwsartikel Cameratoezicht op de Mandelabrug blijft meldt de Gemeente Zoetermeer dat het besluit is genomen om het toezicht met camera's op de brug te handhaven. Deze beslissing is gebaseerd op de tweejaarlijkse evaluatie van de effectiviteit van het cameratoezicht.

Op de pagina op de gemeentelijke website over cameratoezicht is alleen de vorige evaluatie, uit 2008, te vinden. Naar aanleiding van een verzoek op de grond van de Wet openbaarheid van bestuur, maakt de gemeente ook de documenten waarop het besluit is gebaseerd, openbaar.

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

De gemeente heeft alle documenten openbaar gemaakt:

Een aantal van de documenten werden in andere formaten dan PDF aangeleverd. Deze documenten zijn geconverteerd naar PDF. Op aanvraag zijn de bestanden ook in de verstrekte formaten beschikbaar.

 

Uit de documenten blijkt dat, met het gebruik van de camera's de veiligheid niet verbeterd – wel het subjectieve veiligheidsgevoel van gebruikers van de brug.