CBP ingenomen met EU plan herziening privacyrichtlijn

Het CBP reageert verheugd op het plan van Eurocommissaris Viviane Reding voor de herziening van de privacyrichtlijn. 

In een kort persbericht Privacy by design onontbeerlijk in ICT-tijdperk  schrijft het CBP:

Het CBP onderschrijft de ambitie om het privacyrecht waar mogelijk te vereenvoudigen, de administratieve lasten te verlagen en meer harmonisatie in de Europese landen te bereiken. Ook het streven naar een hoog beschermingsniveau voor burgers en versterking van hun rechten zodat zij deze ook daadwerkelijk kunnen doen gelden, is een noodzakelijke stap voorwaarts.

Door nieuwe technologische mogelijkheden is het gebruik van persoonsgegevens in de afgelopen decennia niet alleen explosief toegenomen, maar ook ondoorzichtiger geworden. Burgers moeten goed worden geïnformeerd over het gebruik van hun persoonsgegevens en daarover controle kunnen uitoefenen. Het CBP pleit er ook voor dat de te herziene richtlijn de ontwikkelaars van nieuwe producten en diensten zal verplichten om al bij het ontwerpen daarvan na te denken over waarborgen om persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Dit heet Privacy by design. De ontwikkelingen op privacygebied rechtvaardigen in de ogen van het CBP de door Reding voorgestelde versterking van de rol van toezichthouders, toekenning van meer handhavingsbevoegdheden en grotere internationale samenwerking. Tot slot zou herziening van het Europese privacyrecht zodanig dat ook politie en justitie daaronder komen te vallen, een grote stap in de richting van versterking van de bescherming van persoonsgegevens zijn.