Tweede Kamer stemt voor nieuwe energiemeter

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de wetsvoorstellen die gaan over de invoering van nieuwe energiemeters in huizen.

Uit het persbericht Tweede Kamer stemt voor slimme meter van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

Moderne meters

De Kamer stemde in met de Novelle wijziging wetsvoorstel verbetering marktmodel (TK 32 374) en de Novelle wijziging wetsvoorstel implementatie energie efficiëntie (TK 32 373). Beide Novelles gaan onder meer over de invoering van de slimme meter in Nederland. Daarmee is de vervanging van de huidige energiemeters door modernere meters die op afstand uitgelezen kunnen worden, een stap dichterbij gekomen.

Met de aangepaste wetsvoorstellen is de keuzevrijheid van consumenten nu goed geregeld en de privacy beter gewaarborgd. Consumenten mogen straks zelf kiezen of ze hun meterstanden op afstand laten uitlezen. Om geen inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer schrijft de wet voor dat netbeheerders maar beperkt op afstand meterstanden mogen uitlezen. Uitlezen mag:

  • maximaal zes keer per jaar voor verbruiksoverzichten;
  • bij verhuizen;
  • bij overstappen naar een andere leverancier

Energiebesparingsdiensten

Alleen als afnemers daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven, bijvoorbeeld om gebruik te maken van bepaalde energiebesparingsdiensten, mag de meterstand vaker worden uitgelezen. De nieuwe meters helpen consumenten zich beter bewust te worden van hun energiegebruik. Ook voorkomen ze administratief gedoe. 

De voorstellen zijn Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt en Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie.