Toch een mondeling behandeling rechtszaak locatiegegevens

Afbeelding: Mystic_mabel

Telfort wil toch verweer voeren in de rechtszaak om inzage te krijgen in de locatiegegevens van een mobiele telefoon. De zaak zal nu mondeling behandeld worden.

De rechtbank was van plan om uiterlijk op 2 december een beschikking af te geven in de zaak van mijn vriendin om inzage te krijgen in de locatiegegevens van haar mobiele telefoon. Telfort reageerde daarop door alsnog aan te geven dat zij verweer wil voeren. Om die reden zal de zaak nu toch mondeling behandeld gaan worden. De zittingsdatum is nog niet bekend.

Toevoeging: de zittingsdatum is 11 januari 2011.