Kamervragen over centrale database bankgegevens

Naar aanleiding van het bericht dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie onderzocht of het mogelijk was om bankgegevens centraal te bevragen, zijn nu kamervragen gesteld.

Twee Tweede Kamerleden van de D66 vragen de minister onder meer:

Welke wet- en regelgeving zou moeten worden gewijzigd om een dergelijke regeling mogelijk te maken? Deelt u de mening dat dit voorstel een onwenselijke inperking van de privacy en persoonlijke vrijheid is?

De vragen zijn inmiddels achterhaald, nu het plan alweer stopgezet is.