Aanvullend onderzoek effecten mobiel cameratoezicht nodig

Recent verscheen een rapport dat in opdracht van Raad van Korpschefs is opgesteld naar het gebruik van mobiel cameratoezicht bij de Nederlandse politie. Het gaat dan bijvoorbeeld om camera's aan de pet van een agent.

In het persbericht Mobiel cameratoezicht bij de Nederlandse politie schrijft het onderzoeksbureau onder meer:

Niet alleen politiepersoneel, maar ook burgers zijn positief over de inzet van mobiel cameratoezicht. Wel heeft de helft van de ondervraagde burgers bedenkingen als het gaat om de mogelijke schending van de privacy. Veel burgers geven dan ook aan op de hoogte gesteld te willen worden wanneer een politiefunctionaris de camera activeert.

Een flink deel van het politiepersoneel geeft aan dat mobiel cameratoezicht de-escalerend werkt. Gebleken is dat burgers zich rustiger gedragen richting de politie, wanneer deze gebruik maakt van mobiel cameratoezicht.  Daarnaast zien burgers en gebruikers van de bodycam en de camera-auto een belangrijke rol voor mobiel cameratoezicht in het proces van opsporing en vervolging.

Om daarnaast vast te stellen wat de effecten van mobiel cameratoezicht op geweld tegen de politie zijn, is aanvullend onderzoek in een gedefinieerde context noodzakelijk. Concreet betekent het dat binnen een politieregio verschillende vormen van mobiel cameratoezicht geconcentreerd ingezet gaan worden. In 2011 volgt daarna een landelijk advies.