Criminaliteitsbeeldanalyse 2009: High Tech Crime

Eens in de zoveel tijd stelt de Dienst Nationale Recherche een overzicht van de stand van zaken in de misdaad op, de zogenaamde Criminaliteitsbeeldanalyses. Vorig jaar werd er een onder meer een CBA voor het aandachtsgebied High Tech Cybercrime opgesteld. Dat rapport is nu openbaar. 

Verzoek

In het recent door de KLPD gepubliceerde Overall-beeld Aandachtsgebieden komen de Criminaliteitsbeeldanalyses (CBA's) aan bod. Uit andere publicaties, waaronder een document over de prioriteiten van de KLPD in de periode 2008 tot 2011, is af te leiden dat het laatste CBA voor het aandachtsgebied High Tech Crime in 2009 moet zijn opgesteld. Met een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur werd de KLPD gevraagd dit document openbaar te maken.

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

Begin november besliste de KLPD en maakt het document openbaar: