Huisartsen: “Digitaal dossier patiënten is onverantwoord”

Nederlandse huisartsen komen in verzet tegen de landelijke invoering van het elektronisch patiëntendossier. Volgens de artsen heeft het systeem, dat in het najaar van 2009 operationeel moet zijn, zo veel kinderziekten dat patiënten straks onverantwoorde risico’s lopen. 

In het artikel Digitaal dossier patënt is onverantwoord:

Nederlandse huisartsen komen in verzet tegen de landelijke invoering van het elektronisch patiëntendossier. Volgens de artsen heeft het systeem, dat in het najaar van 2009 operationeel moet zijn, zo veel kinderziekten dat patiënten straks onverantwoorde risico’s lopen. Huisarts Paul Habets, vicevoorzitter van de LHV. ,,Ik durf mijn hand niet in het vuur te steken voor veiliger zorg door het elektronisch patiëntendossier zoals het er nu uitziet. Integendeel. […] Uit de proeven blijkt juist dat de techniek het laat afweten en artsen meer tijd kwijt zijn om te controleren of de gegevens kloppen. Ten koste van de patiëntenzorg.’’

Volgens de LHV is wel al veel bereikt en moet de minister terug naar de basis. Habets: ,,Van ruim 7 miljoen patiënten hebben huisartsen op regionaal niveau al elektronische dossiers. Van daaruit kunnen we verder werken. Een landelijke uitvoering is, gezien alle mankementen, een brug te ver.’’