Inperking termijn bewaarplicht weer op agenda Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor het inperken van de bewaartermijn van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens staat weer op de agenda van de Tweede Kamer.

Het voorstel moet de bewaartermijn terugbrengen van 12 naar 6 maanden.