“Onvoldoende verificatie vingerafdrukken veeg teken”

Gisteren publiceerde de minister een kleine inventarisatie van de omgang met de opslag van biometrische gegevens voor reisdocumenten door Europese lidstaten. Biometrie-expert Max Snijder heeft kritiek en zegt dat "de buurman doet het ook" een slecht argument.

Hij schrijft (pagina 1 en pagina 2):

Van de 26 landen zijn er slechts 10 die vingerafdrukken centraal opslaan. De grote meerderheid slaat ze dus niet op of alleen tijdelijk.

Landen die de keuze hebben (Denemarken, Groot Brittannië en Luxemburg) kiezen er blijkbaar voor om de Europese verordening niet te volgen en de vingerafdrukken zelfs niet in het paspoort op teslaan. Van Groot Brittannië weten we dat zij hier bewust voor hebben gekozen. Denemarken kan in prinicpe nog besluiten ervan af te zien.

Dat er 10 landen zijn die de vingerafdrukken centraal opslaan zegt niets over de juistheid of haalbaarheid van die beslissing. […] Maw: om echt te weten hoe landen met de centrale opslag omgaan en of dit op eentransparante en correcte wijze gebeurt is een veel uitgebreider onderzoek nodig.

Zoals Groot Brittanië heeft laten zien is het zeer wel mogelijk datlanden op hun besluit tot centrale opslag terug kunnen komen.

Dat landen niet verifiëren bij het in ontvangst nemen van het paspoort is een veeg teken, aangezien het hier om één van de belangrijkste drijfveren voor de introductie van biometrie voor het paspoort gaat. Dit kan wijzen op een algemeen probleem met de kwaliteit van de afdrukken (= grote kans op fouten) en daarmee samenhangend de inrichting van de processen aan de balie.

Het is dus van het grootste belang dat er autonome afwegingen gebaseerd op rationele argumenten worden gemaakt en dat argumenten als "de buurman doet het ook" nooit leidend mogen worden.