Deep packet inspection geen alternatief voor internetfilter

Eerder deze week werd een brief van internet providers aan de minister van Veiligheid en Justitie na lang wachten openbaar. Hoogst waarschijnlijk is de reden voor het onnodige uitstel dat het ministerie het openbaar maken van de brief wilde laten samenvallen met de "voortgangsbrief" aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat ook deep packet inspection niet zal worden ingezet in de strijd tegen afbeeldingen van misbruik van kinderen.

In de brief schrijft de minister onder meer:

Het Platform heeft mij meegedeeld, dat onder invloed van allerlei recente ontwikkelingen, de opgestelde zwarte lijst echter dusdanig klein van omvang is dat dit tot de conclusie leidt dat het blokkeren van websites met kinderporno via een dergelijke lijst een voorziening is die thans niet meer als een probaat en effectief instrument kan dienen.

De politie en de hostingprovider Leaseweb hebben inmiddels wel afspraken gemaakt om een pilot te initiëren waarin het zogenoemde uploaden van kinderpornografische foto’s naar het internet kan worden tegengehouden. Over de voortgang hiervan zal ik u in de volgende voortgangsbrief berichten. 

De toepassing van DPI en de techniek hierachter bestaat al langer en ontwikkelt zich steeds verder. Zo wordt DPI toegepast in applicaties om bijvoorbeeld (bedrijfs)netwerken of het internet te beveiligen. DPI technieken worden dan gebruikt om de inhoud van de pakketgegevens die over een netwerk gaan, bijvoorbeeld het internet, te kunnen onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van bepaalde content. Dit is algemeen geaccepteerde praktijk. Ik acht het aanvaardbaar als overheden binnen hun wettelijke mogelijkheden hiervan gebruik maken. Ik heb geen plannen om DPI specifiek te gebruiken voor de bestrijding van kinderpornografie.