DNA in nationale databank na foute tweet

Het DNA van een 17-jarige scholier is opgenomen in een database naar aanleiding van een foute tweet.

In een artikel op madbello.nl:

Aan de hand van het Israëlisch aanval op het hulpkonvooi Mavi Marmara met hulpgoederen voor de Gazastrook, waar meerder passagiers de dood vonden tweete 17 jarige scholier: ” Tering joden in israel zijn weer bezig. Als de Fuhrer nou zijn werk had afgemaakt was dit niet gebeurd. #siegheil” en als je het mijn vraagt is dat een feitelijke statistische constatering en een tijdelijke uiting van woede voor het ”onrecht” wat plaatsvond (volgens hem).

Het CIDI doet aangifte, politie gaat naar de school van @JayPurvis en verzoekt hem om die tweet te verwijderen, dat doet hij en voor de rest niets aan de hand. Wat volgt is de rechtszaak en op 08-11-2010 is de uitspraak: 40 uur voorwaardelijke taakstraf.

Nu denk je dat de kous af is! Leuk geintje en het is leuk geweest, maar! 11 januari krijg hij een brief dat hij DNA moet afstaan wegens artikel 285 voor een onderzoek om uiteindelijk voor eeuwig in een internationale DNA database terecht te komen.

De brieven (pagina 1 en pagina 2) lijken authentiek. Dat het DNA opgenomen wordt in een internationale databank is niet correct. Het profiel wordt opgenomen in een nationale databank, maar de gegevens daarin zijn voor de landen die zich hebben aangesloten bij het Verdrag van Prüm.

De wetsgrond is correct. Het Openbaar Ministerie schrijft:

De officier van justitie beveelt, gelet op artikel 2, lid 1 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, dat van […] die […] door de rechtbank is veroordeeld ter zake van artikel 285 Wetboek van strafrecht, celmateriaal wordt afgenomen ten behoeve van een DNA-onderzoek.

Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, artikel 2, lid 1 luidt:

De officier van justitie bij de rechtbank die in eerste aanleg vonnis heeft gewezen, dan wel de officier van justitie die de strafbeschikking heeft uitgevaardigd, beveelt dat van een veroordeelde wegens een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, celmateriaal zal worden afgenomen ten behoeve van het bepalen en verwerken van zijn DNA-profiel […]

Wetboek van Strafvordering, artikel 67, lid 1 luidt:

Een bevel tot voorlopige hechtenis kan worden gegeven in geval van verdenking van […] een der misdrijven omschreven in de artikelen […] 285, eerste lid, 285b […]

Wel had mogelijk de uitzonderingsgrond van Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, artikel 2, lid 1, toegepast kunnen worden:

[…] tenzij, […] redelijkerwijs aannemelijk is dat het bepalen en verwerken van zijn DNA-profiel gelet op de aard van het misdrijf of de bijzondere omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd niet van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van de veroordeelde.