Verdubbeling onderzochte telefoons op Schiphol

Afbeelding: Bagaball

De grensbewaking heeft in 2010 meer dan twee keer zoveel digitale apparatuur en gegevensdragers van reizigers op Schiphol doorzocht dan in het jaar ervoor. Het is niet bekend of de onderzoeken ook tot vervolging hebben geleid.

Met name het aantal onderzoeken aan mobiele telefoons is met 170 procent enorm gestegen. Waar in 2009 slechts 666 telefoons en simkaarten werden onderzocht, waren dat er vorig jaar maar liefst 1.791. Het aantal onderzoeken aan andere digitale gegevensdragers, zoals harde schijven, MP3-spelers en geheugenkaarten, is vrijwel gelijk gebleven. De cijfers zijn openbaar gemaakt na een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Of de onderzoeken ergens toe geleid hebben is niet bekend. Begin dit jaar liet het het Openbaar Ministerie weten dat zij “niet beschikt over documenten waarin is neergelegd in hoeveel zaken een dergelijk onderzoek is gestart noch hoeveel zaken daadwerkelijk voor de rechter zijn gebracht.” Net als in 2008 heeft geen van de onderzochte reizigers een klacht ingediend. Vorig jaar was er één klacht.

De cijfers hebben niet alleen betrekking op de gegevensdragers van reizigers, maar ook van andere onderzoeken die Koninklijke Marechaussee uitvoert op Schiphol. Hoe groot het aandeel daarvan is, is niet bekend. Het is aannemelijk dat de meeste onderzoeken aankomende reizigers uit Aziatische landen betreft. De Marechaussee deze onderzoeken uit als onderdeel van zijn algemene taak strafbare feiten op te sporen, zoals de handhaving van de vreemdelingenwetgeving.