Digitaal forensisch onderzoek gegevensdragers reizigers Schiphol 2010

Afbeelding: Adrie Mooi

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur vroeg ik het Ministerie van Defensie om documenten openbaar te maken waaruit duidelijk wordt hoeveel digitaal forensische onderzoeken op gegevensdragers van reizigers op Schiphol in 2010 zijn uitgevoerd.

Verzoek

In het verlengde van verzoeken over 2008 en 2009 verzocht ik het Ministerie van Defensie om documenten over:

  • het aantal in 2010 uitgevoerde digitaal forensisch onderzoeken op gegevensdragers van reizigers op Schiphol, bij voorkeur opgesplitst naar soort gegevensdrager
  • het aantal vragen en/of klachten van betrokkenen bij het uitvoeren van de onderzoeken.

Beslissing

Op 28 maart 2011 besliste het ministerie. De beslissing bevat ook meteen het antwoord op mijn verzoek. Uit het antwoord blijkt dat het aantal onderzoeken is verdubbeld.