Gemeente publiceert klacht én klager

fragment folder van gemeente Wormer

De gemeente Wormer publiceert niet alleen de klachten adviezen van bewoners over hun wijk, maar ook de naam en adresgegevens van de bewoners.

Bits of Freedom schrijft in het artikel Datalek: gemeente publiceert klacht én klager:  

De burgers van de wijk Plaszoom-West in de gemeente Wormer werd anderhalf jaar geleden gevraagd wat er zoal verbeterd kon worden. De gemeente beloofde de burgers schriftelijk op de hoogte te houden. Sinds eind vorig jaar heeft de gemeente haar belofte ingelost: op de website van de gemeente is een overzicht te vinden van de klachten van de burgers en de status van de afhandeling. De gemeente publiceert daarbij niet alleen de klachten en de daarop ondernomen actie, maar ook de namen en de adressen van de klagers.

Bits of Freedom heeft contact opgenomen met de gemeente. Zij heeft daarop de pagina direct gedepubliceerd in afwachting van een definitieve oplossing.