Besluitvorming maandje cameratoezicht in Wijchen-Zuid

Afbeelding: CCTV camera van Mike Fleming

De toezichtscamera’s die door de gemeente in Wijchen-Zuid ophing, zijn in februari verwijderd. De camera’s hingen er nog pas een maand. De gemeente heeft de camera’s opgehangen in een poging een pyromaan op te sporen, maar vond verlenging te kostbaar.

Verzoek

In het artikel Bewakingscamera’s Wijchen-Zuid alweer weg schreef de Gelderlander half februari:

De bewakingscamera’s die een maand geleden op verschillende plaatsen in Wijchen-Zuid werden opgehangen, zijn deze week alweer weggehaald. Ze zijn te duur. […] De ongeveer tien camera’s (een precies aantal wilde de gemeente niet noemen) werden op 13 januari opgehangen nadat er in Zuid in twee maanden tijd dertien auto’s in brand waren gestoken. […] Overigens leidde het cameratoezicht niet tot aanhoudingen. […]

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht ik de gemeente

om alle documenten openbaar te maken die betrekking hebben op het gebruik van deze camera’s in Wijchen-Zuid. Dit omvat, maar is niet gelimiteerd tot informatie over de doelstelling, de kosten, de geregistreerde gegevens, de bewaartermijn en de toegang tot de geregistreerde gegevens, de communicatie naar in- en externe partijen en eventuele offertes, opdrachten, evaluaties, rapportages en dergelijke.

Er bleek weinig beschikbaar.

Beslissing

Na de beslissing op het verzoek in eerste instantie te hebben verdaagd schreef de gemeente eind maart in een brief dat mijn verzoek niet gericht was aan een bestuursorgaan zoals bedoeld in lid 1, artikel 3, Wet openbaarheid van bestuur. Zonder correctie, zo dreigde de gemeente, zou mijn verzoek niet-ontvankelijk verklaard kunnen worden. De gemeente had helemaal gelijk. Ik antwoordde:

Juridisch gezien u heeft natuurlijk helemaal gelijk. Mijn initiële verzoek is immers gericht aan de “Gemeente Wijchen” in plaats van aan het “College van B & W van de Gemeente Wijchen”. Met deze brief bevestig ik dat mijn verzoek gericht is aan het “College van B & W van de Gemeente Wijchen”.

Het is de eerste gemeente die over deze adressering is gestruikeld, terwijl ik toch wel vaker verzoeken met foute adressering heb verzonden. Twee weken later volgde alsnog de beslissing op mijn verzoek. De volgende documenten werden openbaar gemaakt:

De gemeente schrijft in haar brief dat de offerte en de overeenkomst tussen de leverancier met een beroep op een van de uitzonderingsgronden niet is openbaar gemaakt. Dat is, alles bij elkaar, bijzonder weinig. Dat realiseert de gemeente ook en zij schrijft:

In dit geval heeft besluitvorming echter mondeling plaatsgehad en hiervan heeft geen schriftelijke verslaglegging plaatsgehad, zodat het niet mogelijk is om hiervan documenten te overleggen. Hetzelfde geldt voor de uitvoering. Ook dit heeft grotendeels mondeling plaatsgehad. Ook hiervan zijn geen documenten opgemaakt.

De gemeente zegt in haar beslissing dat de camerabeelden na beëindiging van het toezicht is vernietigd.