Lastig protest tegen patientendossier

Door de wachtrijen voor het verkrijgen van een uittreksel van het geboorteregister is het lastig voor burgers met kinderen bezwaar aan te tekenen tegen opname in het EPD. 

In het artikel Lastig protest tegen patientendossier in het Algemeen Dagblad:

Rotterdammers die bezwaar willen maken tegen hun elektronisch patiëntendossier (kortweg EPD genoemd), dreigen door wachtlijsten bij de afdeling burgerzaken van de gemeente in de problemen te komen. Het stadsbestuur belooft beterschap en zet extra personeel in. […] Om bezwaar aan te tekenen tegen invoering van het dossier, hebben mensen met minderjarige kinderen een uittreksel van het geboorteregister nodig. Volgens de VVD, die de kwestie deze week in de gemeenteraad aankaartte, moeten Rotterdammers die via internet zo'n uittreksel aanvragen daar nu bijna twee maanden in plaats van de gebruikelijke tien dagen op wachten.