170.000 bezwaren tegen elektronisch patiëntendossier

Meer dan 170.000 mensen hebben in een maand tijd bezwaar aangetekend tegen het elektronisch patiëntendossier.

Op Tweakers staat in het artikel Al 170.000 bezwaren tegen elektronisch patiëntendossier:

Meer dan 170.000 mensen hebben in een maand tijd bezwaar aangetekend tegen het elektronisch patiëntendossier, zo maakt het ministerie van VWS bekend. Volgens het ministerie is dit aantal volgens verwachting. […] Bij de brief zat een bezwaarformulier dat mensen die niet opgenomen willen worden in het systeem, vóór 15 december moeten versturen. Deze methode lag onder vuur van huisartsen, die vonden dat de bezwaarmethode te omslachtig was. Mensen moeten namelijk een kopie van hun identiteitsbewijs meesturen, en als ze bezwaar namens hun kinderen willen aantekenen, moeten ze uittreksels uit het bevolkingsregister toevoegen. Bovendien zouden er volgens de artsen te weinig formulieren zijn verstuurd, zodat bezwaarmakers deze moeten downloaden, hetgeen als een extra obstakel werd aangemerkt. Inderdaad blijken zich honderden mensen bij de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie te hebben gemeld, met de klacht dat zij geen formulier hadden ontvangen. In totaal ontving de organisatie 3500 vragen over het EPD, schrijft BNR. Desondanks blijken velen zich niet te laten weerhouden om bezwaar te maken. Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwacht dat uiteindelijk tussen 1 en 2 procent van de bevolking bezwaar zal maken, wat neerkomt op ongeveer 160.000 tot 320.000 mensen.