Iedereen wordt een potentiƫle terrorist

In het Eindhovens Dagblad is een artikel verschenen waarin de nieuwe Paspoortwet wordt besproken. Met opnemen van de vingerafdrukken van elke paspoorthouder wordt iedereen als een potentiële terrorist gezien.

In het opinie artikel Iedereen wordt een potentiële terrorist in het Eindhovens Dagblad schrijven Paul de Hert en Annemarie Sprokkereef:

De Tweede Kamer behandelde recent een wetsvoorstel om van iedere burger vier vingerscans en een gezichtsopname op te slaan in een centrale database. Zorgwekkend. In het huidige Nederlandse paspoort zit sinds 2006 een chip met 'biometrische' foto van de houder. Biometrisch wil zeggen dat specifieke lichaamseigenschappen en kenmerken van een persoon zijn vastgelegd, waarmee hij wordt onderscheiden van iemand anders. Doordat de gegevens in een chip zijn opgeslagen wordt machinale vergelijking mogelijk. Het oorspronkelijke doel was beter te kunnen controleren of een paspoort hoort bij degene die hem gebruikt.

De gezichtsopname in het paspoort moet volgens een Europese richtlijn vanaf dit jaar worden vergezeld van een tweede biometrisch gegeven. In Nederland is gekozen voor het toevoegen van twee biometrische vingerscans. Als het huidige wijzigingsvoorstel van de paspoortwet wordt aangenomen, komen de gezichtsopname en vingerscans niet alleen in het paspoort, maar ook in een centrale databank terecht. Deze databank wordt toegankelijk voor politie, justitie en de gemeentelijke administratie. Het belangrijkste motief is de bestrijding van identiteitsfraude en internationaal terrorisme. Als tweede wordt de identificatie van slachtoffers van rampen en ongevallen genoemd.

Allereerst wordt de burger definitief de mogelijkheid ontnomen om controle te houden over zijn of haar gegevens. De overheid kijkt niet alleen meer of een paspoort bij een persoon hoort, maar kan elke burger identificeren aan de hand van een ergens aangetroffen vingerafdruk. Hierdoor wordt feitelijk iedereen als potentiële verdachte of terrorist bestempeld. Met de groei van de technische mogelijkheden wordt het beginsel van 'eerst rook zien, dan vuur zoeken' losgelaten. Elektronische observatie en controle nemen in ijltempo toe. […] De burger moet worden beschermd: wij moeten vasthouden aan het principe om pas gegevens te verzamelen als ergens rook wordt gesignaleerd. Ten tweede is het twijfelachtig of de huidige kennis over de opslag en toepassing van biometrische gegevens voldoende zijn gevorderd. Het is vooral zorgelijk, omdat ook jonge kinderen hun eigen biometrisch paspoort krijgen. Juist bij kinderen kent biometrie een hoog foutpercentage. Daarnaast zijn biometrische gegevens van burgers nog onversleuteld opgeslagen.