Overheid start datamining rechtspersonen

Afbeelding: HAY! van mscaprikell

De gegevens van betrokkenen bij rechtspersonen worden vanaf deze zomer in een nieuwe databank verzamelt. Met datamining is het de bedoeling om fraude met bedrijven te kunnen opsporen.

In het artikel Overheid start met datamining rechtspersonen bij Accountancy Nieuws:

Op 1 juli 2011 wordt datamining officieel in het Nederlandse rechtspersonenrecht geïntroduceerd als de Wet controle op rechtspersonen in werking treedt. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie gaat met ingang van die datum gegevens verzamelen over alle in Nederland actieve rechtspersonen, dus zowel rechtspersonen naar Nederlands recht (als de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap en de stichting) als buitenlandse rechtspersonen met een (neven)vestiging in Nederland.

Daartoe ontvangt het ministerie gegevens van onder meer UWV, belastingdienst, handelsregister en kadaster. In het systeem worden in ieder geval gegevens opgenomen over de oprichters, de aandeelhouders, de commissarissen, de verenigingsleden voor zover deze bestuurlijke functies vervullen, de bestuurders en de vertegenwoordigers van een rechtspersoon. Verder worden beleidsbepalers geregistreerd en kunnen gegevens worden opgenomen over de echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel, de ouders, kinderen en kleinkinderen van de hiervoor bedoelde personen, indien dat nodig is in verband met de analyse van het bestuurdersnetwerk van de rechtspersoon.

Aan de hand van risicoprofielen wordt bepaald of er met betrekking tot bepaalde rechtspersonen sprake is van verhoogd risico op misbruik. Als de gespecialiseerde dienst die zich bezig houdt met de datamining, de Dienst Justis (Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening), meent dat er aanwijzingen voor een verhoogd risico zijn, worden risicomeldingen gedaan aan bestuursorganen belast met handhaving, zoals openbaar ministerie, belastingdienst, De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, politie en bijzondere opsporingsdiensten als Fiod/ECD en SIOD).

In de nieuwe wet is niet opgenomen dat de werkwijze van de Dienst periodiek wordt getoetst op zorgvuldigheid. Als er onjuiste gegevens over personen in het systeem worden opgenomen, is er geen mogelijkheid tot rectificatie.

In één van de reacties op Sargasso:

Bij dit voorstel hebben ALLE partijen in de Tweede Kamer voorgestemd.