Convenant uitwisseling informatie hennepkwekers

Via een inmiddels verwijderd persbericht op haar website melde het politiekorps Midden- en West-Brabant een half jaar geleden een publiek-private samenwerking te begonnen zijn. De politie, energieleveranciers, gemeenten, het Openbaar Ministerie en woningbouwverenigingen hebben in een convenant de uitwisseling van gegevens van hennepkwekers vastgelegd.

Convenant aanpak georganiseerde hennepteelt, episode 2

Verschillende politieregio's hebben met woningcorporaties en energieleveranciers afspraken gemaakt over het delen van gegevens over huurders die betrokken zijn bij hennepkwekerijen. Eerder maakte het Ministerie van Justitie op mijn verzoek documenten hierover openbaar. Ik ging in bezwaar, omdat een aantal essentiële documenten vergeten was.

Politie en bedrijven delen gegevens in strijd hennepteelt

Eerder dit jaar ondertekenden een zestal politieregio's, de verzekeraars en de beheerders van het energienet een convenant waarin gegevensuitwisseling over hennepkwekerijen is geregeld. Op die manier hopen de partijen effectiever hennepteelt tegen te gaan. De evaluatie van dit convenant is bovendien opmaat tot een landelijk kader.

Convenant aanpak georganiseerde hennepteelt

Begin van de zomer hield de Minister van Justitie een toespraak bij de ondertekening van het Convenant aanpak georganiseerde hennepteelt. In de toespraak benadrukte de minister dat de gemaakte afspraken afdoende garanties bieden voor de bescherming van de privacy. Een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur maakt die afspraken openbaar.