Spamvrij.nl

Het spamvrij.nl project was een initiatief met als doel de spam in Nederland te beperken. Het project inventariseerde welke Nederlandse bedrijven spam verstuurden (of dat lieten doen). Op basis van meldingen van de ontvangers van spam werd onderzocht welke bedrijven opdracht hebben gegeven, welke bedrijven daadwerkelijk verantwoordelijk waren voor de verzending en welke providers een faciliterende rol hebben gespeeld. Een deel van deze analyse werd gepubliceerd.