Inzage persoonsgegevens internet provider Transip

Sinds langere tijd heb ik een tweetal accounts bij internet provider TransIP. Via de accounts heb ik op dit moment een aantal domeinnamen geregistreerd. Een van de contracten bevatte tot eind december 2008 ook een overeenkomst voor de colocatie van een server. De server was ondergebracht in het datacenter DCG Amsterdam. Dit datacenter maakt gebruik van biometrische toegangscontrole, in casu vingerafdrukken.

Alle gegevens inzichtelijk via control panel

Op 15 januari stuurde ik TransIP (en DCG Amsterdam) een brief waarin ik om inzage in mijn door hen verwerkte persoonsgegevens verzocht:

Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens artikel 35 lid 1 verneem ik graag welke persoonsgegevens van mij door u worden verwerkt. Zoals in artikel 35 lid 2 is vermeld, verwacht ik dat deze mededeling een volledig overzicht van deze gegevens bevat. Er zijn een minimaal tweetal accounts waarbij u persoonsgegevens van mij verwerkt, dit zijn de accounts met de loginnamen […] en […].

Op 21 januari kreeg ik een antwoord (via het ticketsysteem van TransIP):

Betreffende uw brief over persoonsgegevens bericht ik u het volgende:

Alle persoonsgegevens welke van uw account bekend en opgeslagen zijn kunt u contorleren via onze website, dit kan onder de optie Administratie -> Uw accountgegevens bijwerken.

Via het control panel krijg ik inderdaad inzage in persoonsgegevens die door TransIP verwerkt worden. Dat lijkt me afdoende beantwoord.