Inzage persoonsgegevens landelijk EPD

Behalve dat je kunt opvragen wie er toegang tot je Burger Service Nummer (BSN) en de daar bijhorende persoonsgegevens heeft verkregen, is het ook mogelijk om te vragen welke informatie er over je beschikbaar is in het landelijk Electronisch Patiëntendossier (EPD) is opgenomen. Dat zal niet veel zijn.

Momenteel geen gegevens beschikbaar

De tekst zelf spreekt overigens van "welk soort gegevens", wat zou suggereren dat je daarmee nog geen inzage hebt in de feitelijke gegevens. Ook het opvragen van de in het EPD opgenomen en gedeelde gegevens kan via een formulier op de website infoepd.nl. Ik kreeg een helder antwoord: 

U heeft een overzicht aangevraagd van de soort gegevens die over u via het landelijk elektronisch patiënten dossier (EPD) zijn uitgewisseld. Er zijn momenteel nog geen gegevens over u beschikbaar in het EPD. Dit komt omdat uw huisarts of apotheek nog niet deelneemt aan het EPD.

Op het tweede vel, met de daadwerkelijke uitdraai, staat:

Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar in het EPD.

Dat klopt, maar behalve dat blijkbaar mijn huisarts of apotheek nog niet is aangesloten, is er nog een reden waarom er geen gegevens bekend zijn. Ik ben één van de 438.000 mensen die bezwaar tegen uitwisseling van mijn medische gegevens via het EPD heeft gemaakt.