Aanvullende informatie over het 3D Shapes bestand

Schermafdruk GESO.

Naar aanleiding van het openbaar maken van het 3D Shapes bestand werden er vragen gesteld met betrekking tot onder meer de projectie en de volledigheid van de informatie. Daar is zeker iets over te zeggen.

Gebruikte projectie

De gebruikte projectie is WGS-84, met een correctie specifiek voor Google Earth.

De bestanden waarop het 3D Shapes bestand is gebaseerd maken gebruik van de coordinaten in het stelsel van de Rijkdriehoeksmeting. Het 3D Shapes bestand werd gebruikt als bronbestand voor de GESO applicatie, een applicatie voor het visualiseren van de resultaten uit het NL Later project in Google Earth. Voor het gebruik in Google Earth moest de informatie geconverteerd worden naar het WGS84 stelsel. Na een normale conversie bleek er een systematische afwijking voor de locatie van objecten ten opzichte van de Google Earth voor te komen.

Op basis van de afwijking van 20 punten is gekeken hoeveel de verschuiving bedroeg. Hierop is lineaire regressie toegepast om de bestpassende correctie te vinden. Omdat Object Vision de gebruikte programmacode publiceert, is precies te achterhalen hoe correcties in de conversie hebben plaatsgevonden. De gecorrigeerde conversie is te vinden in de functie “rd2LatLongGE” (in OperConv.cpp).

Onvolledige bestanden

In een aantal bestanden (waaronder 67/az2, 39/fn1, 26/cn1 en 26/cz1) mist een deel van de informatie. Vermoedelijk komt dat doordat deze informatie ook al ontbrak in het door de WUR aan Object Vision aangeleverde AHN bestand. Het 3D Shapes bestand is voor wat betreft de omvang (de “bounding box”) gebaseerd op de omvang van het AHN bestand. Omdat de informatie voor de locaties die niet in het AHN bestand voorkwamen niet nodig was voor het 3d Shapes bestand, is die ook niet uit de andere bestanden (zoals LUMOS en TOP10Vector) opgenomen.