Haalbaarheidsonderzoek cameratoezicht (Gemeente Oosterhout)

De Gemeente Oosterhout besliste dit najaar dat er in twee winkelcentra geen cameratoezicht zou komen. De gemeente baseerde haar beslissing op het Haalbaarheidsonderzoek Cameratoezicht. Het onderzoek werd niet gepubliceerd op de website van de gemeente. Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur geeft inzicht in de situatie in de winkelcentra.

Het verzoek

De aanleiding van het verzoek:

In de Besluitenlijst week 43 – 2010 zoals gepubliceerd op de website van de gemeente Oosterhout, wordt het haalbaarheidsonderzoek Cameratoezicht genoemd. Naar aanleiding van het onderzoek heeft [de gemeente] samen met de teamchef politie en de officier van justitie geconcludeerd dat deze vorm van cameratoezicht niet gerechtvaardigd is. 

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur wordt de gemeente verzocht om alle documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de beslissing om geen cameratoezicht in te stellen in de Oosterhoutse winkelcentra.

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

Op 12 november besliste de gemeente om de volgende documenten openbaar te maken:

De conclusie uit de notitie van B&W:

[De] politiecijfers die nu voorhanden zijn [zijn] een te smalle basis vormenvoor het toepassen van artikel 151 C gemeentewet voor de winkelcentra Zuiderhout en Arkendonk en Binnenstad. De aanwezige en eventueel nog te plaatsen private camera's in winkelcentra zullen dan ook niet overgenomen dan wel betaald worden door de gemeente. Omdat de problematiek in de binnenstad van een wat zwaarder gewicht is dan in de beide wijkwinkelcentra wordt door de driehoek bepleit te zoeken naar een vorm van intensievere samenwerking met de winkeliers en toezicht door de politie op de winkelcentra.