Defensie wil openbare informatie geheimhouden

Schermafdruk van kaartje uit de Staatscourant

Ook het door Defensie opgestelde overzicht van inzetten van militaire drones door de politie, laat zien dat de overheid graag zoveel als mogelijk onder de pet houdt.

De overheid streept maar al te graag in documenten die zij openbaar moet maken na een verzoek van een burger. Ook in het overzicht dat het ministerie van Defensie vorig jaar op mijn verzoek openbaar maakte, is informatie weggelaten. Dat overzicht geeft inzicht in het aantal inzetten van de militaire onbemande vliegtuigen voor “civiele autoriteiten” in Nederland. Het ministerie wilde echter, als het ging om strafrechtelijke onderzoeken van de politie, niet zeggen wanneer, waar en waarvoor de inzetten precies waren. Ik moest het doen met het jaartal en de aanduiding “meerdere dagdelen”:

Screen Shot 2013-03-06 at 21.01.21

Waarom die meer gedetailleerde informatie was weggelaten? Dat is omdat, naar het oordeel van de minister,  “het belang van opsporing zwaarder moet wegen dan het belang van de openbaarheid van deze informatie.” In haar beslissing motiveerde zij dat als volgt:

Maar, zoals wel vaker (hier, hier, hier, hier, hier, etc), is ook hier het wegstrepen van die informatie onzinnig.

De vraag waar en wanneer die inzetten precies waren laat zich namelijk goed beantwoorden door de aankondiging van de sluiting van het luchtruim in de Staatscourant op te zoeken. Het kost misschien even, maar dan heb je ook een (vrijwel) volledige lijst. Waarom dat geheim moet blijven? Ik weet het niet.

Screen Shot 2013-03-06 at 21.17.41

En dat geldt, in sommige gevallen, ook voor de reden van die inzet. Bijvoorbeeld als een overijverige wijkagent zich daarover uitlaat.