Tussentijdse evaluatie cameratoezicht Almere

Op 10 februari 2010 publiceerde het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Almere een persbericht waarin het "Tussentijdse evaluatie cameratoezicht Almere" genoemd werd. Op basis van deze evaluatie wil de gemeente de communicatie tussen de observanten en gemeente beter gaan organiseren. Met de meeste meldingen blijkt niets te gebeuren. De evaluatie zelf werd niet gepubliceerd.

Verzoek om evaluatie

Op 14 februari verzoek ik de gemeente, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, om de evaluatie. De gemeente reageert bijzonder snel en binnen minder dan een week tijd valt de evaluatie in de bus.

De buit

Het volgende document is beschikbaar:

  1. Tussentijdse evaluatie cameratoezicht Almere, 5 november 2009

Dit document blijkt te zijn geschreven door twee onderzoekers van DSP Groep. Zij publiceerden dit rapport al eerder op hun website, in een doorzoekbare versie.