Deep packet inspection geen alternatief voor internetfilter

Eerder deze week werd een brief van internet providers aan de minister van Veiligheid en Justitie na lang wachten openbaar. Hoogst waarschijnlijk is de reden voor het onnodige uitstel dat het ministerie het openbaar maken van de brief wilde laten samenvallen met de "voortgangsbrief" aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat ook deep packet inspection niet zal worden ingezet in de strijd tegen afbeeldingen van misbruik van kinderen.

Onnodig uitstel openbaar maken brief zwarte lijst internetfilter

Er zijn geen websites met kinderporno die op de zwarte lijst van het geplande internetfilter geplaatst kunnen worden. Dat is de conclusie van het Platform Internetveiligheid, een samenwerkingsverband van providers en het Meldpunt Kinderporno, dat het internetfilter moet implementeren. Eind november heeft het platform hierover een brief gestuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie. Ondanks eerdere beloften weigert het ministerie vooralsnog de brief openbaar te maken. 

Terms of Reference Platform Internetveiligheid

Het Platform Internetveiligheid is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Justitie, een aantal internet providers en enkele andere betrokkenen. Het platform maakt afspraken over het filteren van internet, de Notice and Takedown procedure en voorlichting aan gebruikers. In de Terms of Reference is de samenstelling en inrichting van het platform geregeld. Het document is nu openbaar gemaakt naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Gebrek helder doel geen obstakel voor internetfilter

Het Ministerie van Justitie werkt nauw samen met internet providers en het Meldpunt Kinderporno aan een filter om websites met afbeeldingen van seksueel kindermisbruik te blokkeren. Er is veel onduidelijk over de opzet, de voortgang van het proces en de afspraken tussen de betrokken partijen. Als de minister op grond van de Wet openbaarheid van bestuur wordt gevraagd informatie openbaar te maken, wordt vrijwel alles geweigerd. Met gevaarlijke symboolpolitiek als gevolg.