Terms of Reference Platform Internetveiligheid

Het Platform Internetveiligheid is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Justitie, een aantal internet providers en enkele andere betrokkenen. Het platform maakt afspraken over het filteren van internet, de Notice and Takedown procedure en voorlichting aan gebruikers. In de Terms of Reference is de samenstelling en inrichting van het platform geregeld. Het document is nu openbaar gemaakt naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Gebrek helder doel geen obstakel voor internetfilter

Het Ministerie van Justitie werkt nauw samen met internet providers en het Meldpunt Kinderporno aan een filter om websites met afbeeldingen van seksueel kindermisbruik te blokkeren. Er is veel onduidelijk over de opzet, de voortgang van het proces en de afspraken tussen de betrokken partijen. Als de minister op grond van de Wet openbaarheid van bestuur wordt gevraagd informatie openbaar te maken, wordt vrijwel alles geweigerd. Met gevaarlijke symboolpolitiek als gevolg.

Voortgang en inrichting kinderpornofilter

Het Ministerie van Justitie werkt nauw samen met internet providers en het Meldpunt Kinderporno om te komen tot een filter om websites met afbeeldingen van seksueel kindermisbruik te blokkeren. Er is veel onduidelijk over de (beoogde) inrichting van het filter, de voortgang van het proces en de afspraken die gemaakt zijn met de betrokken partijen. Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur brengt niet de gewenste helderheid.