Bemiddeling door het CBP inzage persoonsgegevens bij Telfort

Halverwege 2009 vroeg mijn vriendin de aanbieder van haar mobiele telefoon om de persoonsgegevens die van haar worden verwerkt. Telfort gaf welliswaar inzage in de abonnementsgegevens, maar weigerde inzage in de locatiegegevens om verschillende redenen. Uiteindelijk schreef Telfort niet meer te zullen ingaan op brieven en verzoeken over dit onderwerp. Om uit deze impasse te geraken heb ik, namens mijn vriendin, het College Bescherming Persoonsgegevens gevraagd te bemiddelen.

Inzage persoonsgegevens bij het UWV Werkbedrijf

Na het faillisement van mijn werkgever was ik jaren geleden eens kortstondig werkeloos en uitkeringstrekker. Een nieuwe baan volgde snel. Voordat het zover was, had ik me wel al ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, dat toen nog CWI heette. Behalve formulieren waar je je persoonsgegevens op moet invullen, vraagt men ook kopieën van sollicitaties, loonstrookjes en ander papierwerk in te leveren. Hoe zou het daarmee staan?