Grondwettigheid Nederlandse implementatie bewaarplicht?

In maart verklaarde de hoogste Duitse rechter de implementatie van de bewaarplicht ongrondwettig. Volgens onze Minister van Justitie heeft dat geen implicaties voor Nederland. Uit strikt juridisch oogpunt heeft de minister misschien gelijk. De uitspraak van het Duitse constitutionele hof biedt echter wel inzichten die ook in de discussie rond de Nederlandse bewaarplicht nuttig zijn, zo schrijven Zenne en Simons.