Hey Google, waar gaan we heen?

Rejo Zenger, Bits of Freedom
The Future is Legal, 15 november 2019

Wie gebruikt hier geen Google?

Wie gebruikte wel een app om naar deze locatie te navigeren?

Wie gebruikte Google Maps om naar deze locatie te navigeren?

De impact van digitale technologie op onze autonomie.

Leven of geleefd worden.

bitsoffreedom.nl/doneer

Je steunt ons al met een maandelijkse donatie die een fractie is van het uurtarief van je jurist.

Hier ga ik het over hebben.

Hoe technologie ons stuurt, hoe soms het publieke belang leidend moet zijn, maar hoe we ons steeds vaker door andere belangen laten leiden, hoe we daarmee onze autonomie verliezen en wat we daar aan moeten doen.

1/6

Hoe technologie ons stuurt

Wie van jullie denkt dat technologie neutraal is?

(Technologie is niet meer dan een stuk gereedschap. Of het goed of slecht is, hangt af van het gebruik ervan.)

De ontwerper van technologie bepaalt de mate van vrijheid van de gebruiker van die technologie.

Technology is
the extension of man

It "adds itself to what we already are", realizing "amputations and extensions" to our senses and bodies.

"Computer code regulates conduct in much the same way that legal code does."

Technologie stuurt ons.

Vaak onzichtbaar en soms heel absoluut.

Technologie is niet neutraal.

En zeker wel politiek.

2/6

Wiens belang is richtinggevend?

Mobiliteit is een
doorlopend debat.

Als het goed is, is het publiek belang richtinggevend.

Soms rijd je om, ten gunste van een lokaal belang.

3/6

Onze sturing verandert

Het scherm vervangt het bord als wegwijzer.

We laten ons steeds vaker sturen door een dominant Amerikaans bedrijf.

We zijn het normaal gaan vinden dat zulke bedrijven meer weten over het gebruik van de publieke ruimte, dan wij in Nederland zelf.

Die bedrijven laten zich leiden door andere belangen dan de publieke.

Welke afwegingen zo'n bedrijf maakt, is zelden transparant.

Die sturing is er niet alleen op individueel niveau, maar ook maatschappelijk.

"Google may very well shape the 'interests' of its maps users."

"[...] you’ll notice areas shaded in orange representing 'areas of interest'—places where there’s a lot of activities and things to do."

"We determine 'areas of interest' with an algorithmic process that allows us to highlight the areas with the highest concentration of restaurants, bars and shops. [...]"

Google's algoritmen versterken haar eigen aannames.

Een drukke buurt krijgt nog meer klandizie, een "slechte" buurt raakt nog geïsoleerder.

Google's algoritmen versterken mogelijk bestaande ongelijkheid en armoede.

De impact van het ontwerp gaat niet alleen over de berekende route, maar ook over de interface zelf.

Waarom kan ik geen route berekenen met een maximum snelheid
van 100 km/u?

4/6

Onbereikbaar
voor invloed

Lokale verkeersproblematiek kun je lokaal op de agenda krijgen.

"In sommige buurten hebben mensen een grotere klachtvaardigheid."

"Voor een echte [telefonist] is dat geen probleem. Die kan omgaan met ervaren mopperaars, en beoordeelt zelf wat een serieuze klacht is. De computer niet."

Op welke deur moet je aankloppen als je wilt dat Google Maps minder verkeer door jouw straat leidt?

Google is onbereikbaar.

Hoe ironisch is dat?

5/6

De consequentie van dit alles?

De groeiende macht van commerciële bedrijven in het mobiliteitsvraagstuk, dreigt lokale gemeenten – en daarmee ons, de burgers en kleine bedrijven – buitenspel te zetten.

Onze rechten worden in rap tempo vervangen door algemene voorwaarden.

6/6

Wat moeten we hiermee?

Leven of geleefd worden?

Wij moeten de baas zijn over onze samenleving.

En de spelregels maken waarbinnen technologiebedrijven moeten opereren.

Als we publieke belangen niet willen overlaten aan de markt, dan ook niet de data over die publieke belangen.

Data die overheden en bedrijven over de publieke ruimte en het gebruik ervan verzamelen, moeten publiek bezit zijn.

De allerbeste strategie voor onze verhouding met technologie?

Question everything

rejo@bitsoffreedom.nl • https://bitsoffreedom.nl

Ere wie ere toekomt