700 camera’s in het ziekenhuis, 36 op de Wallen

Op zijn weblog schrijft onderzoeker Sander Flight over verschil tussen camerabewaking en cameratoezicht. Hij illustreert dit voorbeeld aan de hand van de 700 camera's in het ziekenhuis Erasmus MC en de 36 camera's op de Amsterdamse Wallen.

In het artikel Camerabewaking in de zorg schrijft hij:

Camerabewaking

[…] Bij bewaking met camera's hebben we het over systemen met veel camera's die voor bewaking en beveiliging worden gebruikt. In de gebouwen van het Erasmus MC hangen bijvoorbeeld zo'n zevenhonderd camera's. Dat lijkt misschien heel veel, maar er werken dan ook 13.000 mensen en er komen dagelijks zo'n 25.000 mensen over de vloer. Een kleine gemeente op zich dus. De beelden van al die camera's worden door twee mensen bekeken. Elke observant heeft dus 350 camera's onder zijn hoede. Het is onmogelijk om al die beelden met volle aandacht te bekijken, dus moet je keuzes maken. Bepaalde camera's krijgen veel aandacht en de rest wordt alleen bekeken als er wat aan de hand is. Wel worden de beelden continu opgenomen en drie dagen bewaard. Als de camera de goeie kant op gericht was en de beelden van voldoende kwaliteit zijn, kan je er dus achteraf altijd nog wat aan hebben als er een incident is geweest.

Cameratoezicht

Bij cameratoezicht gaat het om camera's waarmee de overheid een bepaald gebied in beeld brengt om daar de openbare orde beter te kunnen handhaven. In dit soort systemen gaat het meestal om relatief weinig camera's. Op de Amsterdamse Wallen hangen bijvoorbeeld 36 camera's die door twee observanten worden bekeken. Elke observant heeft hier dus maar 18 camera's onder zich. De observanten op de Wallen kunnen actief live toezicht houden – virtueel surveilleren – om te zien of er wat gebeurt en ze kunnen meteen reageren als zich een incident voordoet.