Invoering EPD per 1 september onhaalbaar

De invoering van het EPD in het laatste kwartaal van dit jaar is onhaalbaar. 

In het artikel Komst dossier patienten fors vertraagd in PZC staat onder meer:

Huisartsen en apothekers worden pas verplicht het elektronisch patiëntendossier te gebruiken als de computersystemen gegarandeerd veilig zijn. Patiënten moeten bovendien gelijk via hun eigen computer kunnen controleren welke zorgverleners in hun dossiers hebben gekeken. Minister Ab Klink (Volksgezondheid) kwam met deze toezeggingen gisteren een ongeruste Tweede Kamer tegemoet. De invoering wordt daarmee zeker met maanden uitgesteld. […] Mocht een onbevoegde arts in het medische dossier van een patiënt neuzen, dan is dit misbruik gemakkelijk te achterhalen door de patiënt. […] Het systeem moet bestand zijn tegen virussen. Maar er zijn meer hobbels op de weg. De computersystemen die het merendeel van de huisartsen en apothekers gebruikt, voldoen nog niet aan de veiligheidseisen. ICT-leveranciers kunnen de gekwalificeerde systemen daarbij lang niet altijd leveren. […] Inmiddels zijn pas 88 zorgverleners op het landelijke EPD aangesloten. Dit moeten er uiteindelijk meer dan tienduizend worden. Onbevoegde artsen die zich straks niet aan de regels van inzage in het EPD houden kunnen een boete van 6700 euro opgelegd krijgen. Op schending van het beroepsgeheim of computervredebreuk staat verder een gevangenisstraf van één tot vier jaar of een geldboete van 18.500 euro. Klink gaat nog bestuderen wanneer een arts bij misbruik van het EPD voor de tuchtrechter moet worden gesleept.

In het artikel Minister wil invoering EPD uitstellen in de Computable staat verder ook:

Het plan om het systeem voor 1 september 2009 in te voeren is onhaalbaar.

De CDA-minister licht zijn plan voor uitstel van de invoering van het epd toe in een Kamerdebat op 22 januari 2009. Zijn partij wil niet vooruitlopen op dat debat en geen inhoudelijke informatie geven over de reden van het uitstel.

Trouw schrijft verder nog:

Dat Klink snel de kogel door de kerk had willen jagen, bleek dit najaar. Bij vertraging zou hij ’momentum kwijtraken waarbij alle inzet, investeringen, motivatie en vertrouwen van de vele betrokkenen’ verloren zouden gaan, verklaarde hij. Dus kregen alle huishoudens een brief. Het wetsvoorstel was nog niet goedgekeurd, maar iedereen die niet met zijn gegevens in een elektronisch zorgsysteem wil komen, werd opgeroepen bezwaar te maken.