Invoering vingerafdrukken in reisdocumenten uitgesteld

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over het uitstel van het invoeren van het vingerafdruk-identiteitsbewijs.

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over het uitstel van het invoeren van het vingerafdruk-identiteitsbewijs.

Ondanks het feit dat voor 28 juni 2009 de gemeenten kunnen beschikken over de aanvraagstations, wil ik tegemoet komen aan de wens van de gemeenten (en de Tweede Kamer) om ontzien te worden in de piek- cq de vakantieperiode. Daarom zullen op 28 juni 2009 de vingerafdrukken worden ingevoerd in de diplomatieke paspoorten en de dienstenpaspoorten. Deze reisdocumenten worden uitgegeven door de minister van Buitenlandse Zaken en de Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en Aruba. Uiteraard zal dit tot uitdrukking komen in de op de vingerafdrukken betrekking hebbende regelgeving. Voor de resterende reisdocumenten (zijnde het nationale paspoort, de Nederlandse identiteitskaart en de reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen) vingerafdrukken ingevoerd op 21 september 2009.