Kamervragen voor meer transparantie over internetfilter

Tweede Kamer-lid Peter stelt over het internetfilter kamervragen aan de Minister van Justitie. Eerder bleek dat de minister nauwelijks openheid kan geven over het internetfilter, Groen Links wil nu eerst weten of het filter wel zinvol is.

Groen Links stelt de kamervragen naar aanleiding van het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur naar de voortgang en de inrichting van het internetfilter. Uit de documenten die openbaar zijn gemaakt blijkt dat het gebrek aan een helder doel geen obstakel is.

In het persbericht GroenLinks wil meer openheid over internetfilter schrijft Peters:

Volgens Peters is het nu volstrekt onduidelijk hoeveel websites straks worden geblokkeerd en waar die vandaan komen. "Dat is wel van belang. Voor we belastinggeld steken in zo’n filter, moeten we wel weten hoe effectief het is. Het schijnt om maar een handvol websites te gaan, maar zeker is dat niet", zegt Peters.

Het ministerie van Justitie gaf eerder aan dat websites met bijvoorbeeld kinderporno geblokkeerd mogen worden, zonder toetsing van de rechter. Volgens GroenLinks moet kinderporno met man en macht bestreden worden. De vraag is alleen of een internetfilter daarvoor het juiste middel is.

Het internetfilter kan volgens opgave van het ministerie ruim een half miljoen euro per jaar gaan kosten. "Dat geld kan wellicht effectiever worden besteed door het aantrekken van extra rechercheurs die zich specifiek gaan bezighouden met het bestrijden van bijvoorbeeld kindermisbruik", zegt Peters. 

Enkele van de vragen zijn:

  • Klopt het dat u niet de beschikking heeft over de verslagen van de overleggen over de totstandkoming van het internetfilter voor kinderpornografie, zoals u stelt in uw besluit van 9 september 2010 op het WOB-verzoek Voortgang en inrichting kinderpornofilter door Rejo Zenger? Zo ja, hoe rijmt u dat met uw opmerking in uw brief van 30 maart 2010 de voortgang nauwgezet te zullen volgen?
  • Kunt u het doel dat u beoogt met het internetfilter toelichten? Aan welke minimale waarborgen ten aanzien van proportionaliteit, effectiviteit, transparantie, etc. moet het internetfilter volgens u gaan voldoen? 
  • Kunt u toelichten welke criteria worden gehanteerd om vast te stellen of het internetfilter doelmatig en effectief functioneert? Op welke wijze en met welke frequentie zal het internetfilter aan die criteria worden getoetst? 
  • Bent u van plan om internetproviders die niet uit zichzelf mee willen werken aan implementatie van het internetfilter te gaan dwingen het filter te implementeren?  
  • Deelt u de mening dat de effectiviteit van het internetfilter zeer omstreden is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, deelt u dan de mening dat het dan beter is door u voor het internetfilter gereserveerde middelen ter beschikking te stellen voor extra capaciteit bij de bestrijding van kindermisbruik? 

Update: de minister heeft geantwoord.