Medisch dossier voetballer na telefonisch verzoek op straat

Een journalist van de Telegraaf die zich voordeed als een fysiotherapeut heeft met een enkel telefonisch verzoek aan het Medisch Centrum Alkmaar het medisch dossier van een voetballer toegestuurd gekregen. 

In het artikel Medisch dossier Didulica op straat schrijft de Telegraaf:

Het blijkt kinderlijk eenvoudig om bij het Medisch Centrum Alkmaar medische gegevens van willekeurige personen op te vragen, zonder dat de betrokkenen daar zelf toestemming voor geven. Slechts een telefoontje is voldoende om uiterst vertrouwelijke patiënteninformatie toegestuurd te krijgen.

Zo is De Telegraaf in het bezit gekomen van een cd met alle foto's van een MRI-onderzoek dat AZ-doelman Joey Didulica onlangs onderging in het MCA. De cd werd een week geleden opgestuurd naar een onafhankelijk onderzoeksjournalist die zich voordeed als de fysiotherapeut van de geblesseerde doelman. "Mij werd alleen naar de naam en de geboortedatum van de patiënt gevraagd. Een paar dagen later lag de cd keurig op de deurmat."

Het ziekenhuis bevestigd de fout en geeft aan:

Voor het verstrekken van medische gegevens zegt het ziekenhuis normaliter strenge procedures te hanteren. Alleen behandelaars die bij het ziekenhuis bekend zijn, kunnen volgens het MCA via het digitale netwerk informatie opvragen en toegestuurd krijgen. Betreft het een incidentele aanvraag dan moet de aanvrager aantonen dat hij schriftelijk toestemming heeft van de patiënt en moet hij zich identificeren.