Ministerie publiceert vierde evaluatie cameratoezicht

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken publiceerde vandaag het rapport "Evaluatie Cameratoezicht op Openbare Plaatsen (driemeting)". Dit is vierde evaluatie van cameratoezicht, deze keer met een thematische verdieping op het gebied van "kosten en baten van cameratoezicht".

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het vierde rapport over de evaluatie van cameratoezicht op openbare plaatsen gepubliceerd. De aanleiding voor het onderzoek is de toezegging aan de Tweede Kamer dat de wetswijziging van de Gemeentewet voor cameratoezicht op openbare plaatsen, wordt geëvalueerd en dat de kamer daarover jaarlijks zal worden geïnformeerd. Gedurende vijf jaar worden ontwikkelingen rond het cameratoezicht op openbare plaatsen gevolgd. Voor dit rapport hebben van de 441 Nederlandse gemeenten hebben 369 gemeenten (84%) de enquête ingevuld. Het rapport is gepubliceerd op de website van het ministerie: Evaluatie Cameratoezicht op Openbare Plaatsen (driemeting) Lokale kopie: Evaluatie Cameratoezicht op Openbare Plaatsen (driemeting). Omdat het rapport een stompzinnige kopieerbeveiligingUpdate. Inderdaad stompzinnig. Citeerbeveiliging is er al binnen vijf minuten vanaf gesloopt. Een samenvatting volgt een dezer dagen (het rapport is 105 pagina's lang). heeft kan ik er niet gemakkelijk uit citeren. Die details volgen dus later. Wel te citeren is de begeleidende brief van het ministerie aan de Tweede Kamer:

Op basis van de eerdere metingen kon geconcludeerd worden dat cameratoezicht in de openbare ruimte steeds vaker gebruikt wordt. Wel lijkt het gebruik van cameratoezicht het laatste jaar te stabiliseren. Het aantal gemeenten met cameratoezicht blijft grotendeels gelijk en het aantal gemeenten met plannen om het in te voeren neemt af. 40% van de gemeenten met cameratoezicht geeft aan plannen te hebben om het cameratoezicht uit te breiden. Waar cameratoezicht kwantitatief (gelet op het aantal gemeenten) uitontwikkeld lijkt, is er kwalitatief nog winst te boeken. Opvallend is in dit verband dat het cameratoezicht niet altijd kenbaar wordt gemaakt en de camerabeelden in een aantal gemeenten langer wordt bewaard dan wettelijk is toegestaan. 12% van de gemeenten kijkt de beelden altijd live uit, 54% doet dit soms en 32% bekijkt de beelden uitsluitend achteraf, bijvoorbeeld in geval van bijzondere gebeurtenissen.

De vragen in het rapport zijn elk jaar min of meer hetzelfde (dat is nodig omdat men de rapport wil kunnen vergelijken om op die manier trends aan te kunnen wijzen). Elk jaar is er wel een thematische verdieping, deze keer de "kosten en baten van cameratoezicht".

Om een beter beeld te krijgen van de kosten die gemeenten maken bij toepassing van cameratoezicht, is in het kader van de thematische verdieping gevraagd naar de kosten en baten van cameratoezicht. Gebleken is dat de kosten van cameratoezicht gemakkelijker in kaart zijn te brengen dan de baten. De oorzaak hiervan is gedeeltelijk te vinden in de niet-financie?le aard van de baten die cameratoezicht met zich meebrengt. Uit het onderzoek blijkt dat de totale aanlegkosten van een gemiddeld cameratoezicht project boven de € 300.000,- liggen. De jaarlijks terugkerende kosten zijn gemiddeld € 70.000,-.