Mogelijk cameratoezicht kinderdagverblijven

Afbeelding: 40+28 Eye Strain van bark | Licentie: CC BY

De minister van Sociale Zaken overweegt om cameratoezicht in te zetten in kinderdagverblijven en crèches.

In het artikel Mogelijk cameratoezicht op kinderdagverblijven in de Volkskrant:

De kans is groot dat er binnenkort camera’s komen in kinderdagverblijven en crèches. Minister Kamp van Sociale Zaken is daarover in gesprek met de uitbaters van de kinderopvang. In het najaar worden besluiten verwacht.

De introductie van camera’s is het directe gevolg van het kindermisbruik in het Hofnarretje in Amsterdam. De commissie-Gunning velde na onderzoek een vernietigend oordeel over het toezicht in dit kinderdagverblijf. […] Volgens de commissie-Gunning moet altijd en overal worden vermeden dat de kinderen alleen zijn met één volwassene. ‘Vier paar ogen’ in elke ruimte voor kinderopvang zou de nieuwe richtlijn moeten zijn. Het kabinet heeft dat principe onderschreven. Omdat vaak niet voldoende personeel voorhanden is, is ook besloten op zoek te gaan naar alternatieven. Cameratoezicht en glazen wanden maken daarvan deel uit.

Het toezicht is in handen van de gemeenten. Namens hen sloot de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een akkoord met Sociale Zaken over strenger en beter toezicht en een minder bureaucratische werkwijze. Nu zijn inspecteurs de meeste tijd kwijt met het onderzoeken van het pedagogische plan. De aandacht moet verschuiven naar bijvoorbeeld de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die de medewerkers naast een geldig diploma moeten overleggen. Het kabinet besloot al eerder medewerkers permanent te screenen.

Nederland telt 12.400 locaties voor dagopvang en buitenschoolse opvang, 730 gastouderbureaus en 53.400 gastouders. Met name het aantal gastouderbureaus en gastouders is het afgelopen jaar explosief gestegen. Mede om die reden heeft het kabinet besloten met ingang van volgend jaar 24,9 miljoen euro uit te trekken voor verbeterd toezicht en handhaving.